“ASTARA GRAIN TERMINAL” MMCAzərbaycan, Rusiya, Türkiyə, Gürcüstan, MDB ölkələri, eləcə də Baltikyanı
ölkələrin bütün ərazisində dəmiryol yükdaşımaları ilə məşğul olan logistik şirkət.


DƏMİRYOL YÜKDAŞIMALARININ QİYMƏTLƏRİNİN HESABLANMASI

Daşıma təşkil edərkən qiymətlər göndərmə və təyinat məntəqələri, yükün xüsusiyyətləri, göndərmə növü və s. nəzərə alınmaqla hesablanır.

DAHA ƏTRAFLI

DAŞIMA COĞRAFİYASI

Bizim Şirkət, demək olar ki, bütün Rusiya, Azərbaycan və Gürcüstan ərazisinə dəmir yolu ilə daşımalar həyata keçirir.

DAHA ƏTRAFLI

KONSALTİNQ (MƏSLƏHƏTVERMƏ)

Bizim Şirkətin mütəxəssisləri logistika, dəmir yolu ilə yükdaşıma qaydaları və yüklərin çatdırılması ilə əlaqədar nəqliyyat müqavilələrinin hazırlanması ilə bağlı ətraflı məsləhətlər verirlər.

DAHA ƏTRAFLI

QATARLARIN NÖVLƏRİNİN SEÇİMİ

Bu mərhələdə daşınan malların növündən asılı olaraq vaqonun növü müəyyən edilir.

DAHA ƏTRAFLI
ASTARA VASİTƏSİLƏ İXRACIN YERİNƏ YETİRİLMƏSİNİN ÜSTÜNLÜKLƏRİ

Rusiyadan bir ixracat şirkəti üçün, Rusiyadan Astara vasitəsilə taxıl daşınması dəmir yolu logistikası, Xəzər və Azov dəniz limanları ilə avtomobil və dəniz yolu vasitəsilə daçınma ilə müqayisədə 6-22 DOLLAR / TON daha ucuzdur.

Daimi vaqon parkı ilə təmin edilməsi və dənizlə göndərildiyi kimi gəmilərin axtarılması ehtiyacının olmaması.

Dəmiryol daşıması zamanı proqnozlaşdırılan qənaət və gəmi çatışmazlığı səbəbindən mövsüm ərzində yük dərəcələrinin 1,5 dəfə artması risklərinin olmaması.

İxracat şirkəti son məntəqədəki alıcıya çıxış imkanı əldə edir.

Taxıldaşıyan vaqonlarda ritmik tədarük və 3–5 min ton həcmdə partiyalarla limitləşdirmənin formalaşmasına vaxtın sərf olunmaması yanaşı, həcmdə elastiklik.