BİZİM ÜSTÜNLÜYÜMÜZ

 • 1

  MÜTƏXƏSSİSLƏR TƏLƏB OLUNAN İXTİSASA MALİKDİRLƏR

 • 2

  BU SEKTORDA DAŞIMA TƏCRÜBƏSİNƏ MALİK OLMAĞIMIZ

 • 3

  BİZ HƏMİŞƏ MÜŞTƏRİ VƏ ONUN TƏLƏBLƏRİNƏ LOYAL YANAŞIRIQ

 • 4

  GÖTÜRÜLƏN ÖHDƏLİKLƏRİN OPERATİV VƏ MÜKƏMMƏL YERİNƏ YETİRİLMƏSİ

 • 5

  HÜQUQİ NORMA VƏ QANUNLARA ƏMƏL OLUNMASI

 • 6

  BİZ AZƏRBAYCAN, RUSİYA, TÜRKİYƏ, GÜRCÜSTAN, MDB və BALTİK ÖLKƏLƏRİNİN DƏMİR YOLU ADMİNİSTRASİYALARI İLƏ SƏMƏRƏLİ ƏMƏKDAŞLIQ QURMUŞUQ

ƏLAVƏ XİDMƏTLƏR

 • Gömrük rəsmiləşdirilməsi
 • Tranzit bəyannaməsinin rəsmiləşdirilməsi
 • Tranzit rəsmiləşdirmə
 • Yükün dəyərinə görə bütün risklərdən sığortalanma
 • Saxlama

“ASTARA GRAIN TERMINAL” MMC


“ASTARA GRAIN TERMINAL” MMC SİZƏ AŞAĞIDAKI XİDMƏTLƏRİ TƏKLİF EDİR:

 • Ən optimal çatdırılma sxeminin hazırlanması
 • Dəmir yolu tariflərinin hesablanması
 • Yükləmə üçün hərəkət qatarlarının təhvil verilməsi
 • Yüklərin dəmir yolu nəqliyyatı ilə daşınması üçün tələb olunan sənədləşmə işlərinə nəzarət
 • Vaqonların yollarda hərəkətini izləmək və nəzarət etmək
 • Müxtəlif nəqliyyat növlərindən istifadə edərək multimodal daşıma və ya birləşdirilmiş daşımanın həyata keçirilməsi
 • Beynəlxalq dəmir yolu daşımaları
 • Tranzit uçuşların həyata keçirilməsi
 • Dəmir yolu stansiyalarında yüklərin göndərilməsi, yenidən yönləndirilməsi və qəbul edilməsinin əlaqələndirilməsi
 • Yüklərin sığorta və nəqliyyat ekspedisiyası
 • Yüklərin müşayiəti
 • Daşınan malların vəziyyətinə və miqdarına nəzarət
 • Yolda ləngimənin yeri, izlənməsi və səbəblərinin aradan qaldırılması
 • Zəruri sertifikatlar və rəylərin əldə edilməsi
 • Yüklərin daşınması xidmətləri (yükləmə, boşaltma, çeşidləmə və saxlama).
 • Yüklərə qulluq – markalama, ölçmə,plomblama, lazım olan bütün müşayiətedici sənədlərin qeydiyyatı
 • Soyuducuda daşıma – müəyyən bir temperatur rejiminə riayət etməyi tələb edən mallar üçün nəzərdə tutulmuşdur.
 • Dar xətlərdə olan vaqondan geniş xətlərdə olan vaqonlara, eləcə də avtomobillərdən vaqonlara və əksinə yükləmə