MƏRHƏLƏLƏR

 • DAŞIMA COĞRAFİYASI

  Bizim Şirkət, demək olar ki, bütün Rusiya, Azərbaycan və Gürcüstan ərazisinə dəmir yolu ilə daşımalar həyata keçirir.

 • SIĞORTA RİSKLƏRI AŞAĞIDAKILARDIR:

  Bizim Şirkətin mütəxəssisləri logistika, dəmir yolu ilə yükdaşıma qaydaları və yüklərin çatdırılması ilə əlaqədar nəqliyyat müqavilələrinin hazırlanması ilə bağlı ətraflı məsləhətlər verirlər.

 • YÜKLƏRİN DAŞINMASI ÜÇÜN HƏRƏKƏTEDƏN QATARLARIN NÖVLƏRİNİN SEÇİMİ

  Bu mərhələdə daşınan malların növündən asılı olaraq vaqonun növü müəyyən edilir.

 • OPTİMAL MARŞRUTUN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ

  Optimal dəmir yolu ilə yükdaşıma marşrutunun inkişafına məsuliyyətli yanaşma, malların təyinat stansiyasına ən aşağı qiymətə çatdırılması üçün tələb olunan vaxtı minimuma endirməyə imkan verir. “Astara Grain Terminal” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti (MMC) bir neçə nəqliyyat növündən istifadə etməklə və sonuncu təyinat məntəqəsinə çatdırılması yolu ilə yüklərin çatdırılmasını təmin edən yüklərin qəbulu xidmətlərini göstərir.

 • DƏMİRYOL YÜKDAŞIMALARININ QİYMƏTLƏRİNİN HESABLANMASI

  Daşıma təşkil edərkən qiymətlər göndərmə və təyinat məntəqələri, yükün xüsusiyyətləri, göndərmə növü və s. nəzərə alınmaqla hesablanır.

 • YÜKLƏRİN GÖNDƏRMƏ ÜÇÜN HAZIRLANMASI

  Dəmir yolu ilə daşıma üçün yüklərin hazırlanması zamanı yüklərin markalanması, ölçülməsi, yüklərin qablaşdırılması və s. həyata keçirilir. Ehtiyac olduqda yüklər əlavə qablaşdırma ilə təchiz edilir.

 • SƏNƏDLƏRİN RƏSMİLƏŞDİRİLMƏSİ

  Yüklər göndərilməzdən əvvəl aşağıdakı lazımi sənədlər rəsmi olaraq tərtib edilir: yüklərin adı, miqdarı, malların qiymətinin qeyd edildiyi mal-nəqliyyat qaiməsi, yükgöndərənin, yükalanın və daşıyıcının rekvizitlərini əks etdirən sənədlər.

 • TARİFLƏR

  Malların dəmir yolu ilə daşınması qiyməti fərdi olaraq müəyyən edilir. Bu qiymət onun həcmindən və istiqamətindən asılıdır. Bir qayda olaraq, nəqledilmə üzrə tarif yükün yükləmə stansiyasına avtomobillə çatdırılması dəyərindən, təyinat yerinə qədər dəmir yolu ilə birbaşa hərəkətin xərcinin ödənilməsindən, hərəkətli qatarın (daşınan tərkibin) icarəsindən, yükləmə və boşaltma işlərinin aparılmasından, gəmi nəqliyyatl ilə əlavə yerdəyişmədən (multimodal çatdırılma üçün) və s. yaranır.

SIĞORTA RİSKLƏRI AŞAĞIDAKILARDIR:

 • Təbii fəlakətlər;
 • Nəqliyyat qəzaları;
 • Üçüncü tərəflərin qəsdən zərər yetirməsi;
 • Saxlama və daşıma standartlarına əməl olunmaması;
 • Yükləmə və boşaltma və s. zamanı baş verən qəzalar.