07 sen 2023

Azərbaycanda növbəti 4 il üçün taxıl istehsalının artırılması planlaşdırılır.

Azərbaycanda növbəti 4 il üçün taxıl istehsalının 9,2% artırılması planlaşdırılır, bu isə öz növbəsində- 3,646 milyon tondan (2023)- 3,983 milyon tonadək (2026)artması deməkdir. Azərbaycan üçün əsas taxıl bitkisi olan buğda istehsalının artımı qeyd olunan dövrdə 7,2% - 2023-cü ildə /2,019 milyon tondan ~ 2026-cı ilə /2,167 milyon tona qədər olmalıdır. Eyni zamanda, taxıl məhsulunun 2024-cü ildə -2,104 milyon ton, 2025-ci ildə isə -2,144 milyon ton olacağı proqnozlaşdırılır.

}