serviceIcon

Multimodal nəqliyyat

və ya müxtəlif nəqliyyat növlərindən istifadə olunan birləşmiş daşıma

.


Aşağıda qeyd olunmuş cədvəldə standart və multimodal çatdırılma arasındakı fərqlərlə tanış ola bilərsiniz. Qeyd edək ki, aşağıdaki variantlar situasiyadan asılı olaraq, ən optimal olanı seçmək üçündür.

Standart çatdırılma
Yükün boşaldılması
Müştəri tərəfinnən əvvəlcədən təyin olunmuş anbarda boşaldılır
Multimodal çatdırılma
Yükün yönləndirilməsi
Bir nəqliyyat vasitəsinnən digərinə keçid edərək çatdırılmaya davam edilir

Ehtiyac daxilində standart çatdırılma ilə sifariş olunmuş məhsulun anbara yönləndirilməsi də mümkündür

1

Standart çatdırılmada yük 1 yol üzərindən 1 nəqliyyat vasitəsi ilə gəlir. Bu çatdırılma yolu əsasən qonşu ölkələr və ya dənizyanı ölkələrdə istifadə olunur.

2

Gələn məhsullar dərhal müştərinin seçdiyi anbara boşaldılır.

3

Multimodal çatdırlmada yük 1 təslim nöqtəsindən digərinı yönləndirilir. Məsələn, gəmi ilə gələn məhsul qatar ilə seçilən anbara yollanır.

4

Gələn məhsul son təslim nöqtəsinə qədər etibarlı şəkildə nəqliyyat vasitəsi dəyişdirir. Bu, həm zaman, həm də iqtisadi üstünlük yaradır.